"De Oude Tjalk anno 1896"

Het schip werd gebouwd op de werf "Teekens" in Bodegraven (Zuid-Holland, anno 1896).

Momenteel is dit schip het oudste dat onder Belgische vlag vaart.
Een historisch erfstukje dus.

Aanvankelijk vaarde het schip onder de naam "Eben Maëzer"¨(geregistreerd in 's Graevenhaege op 14/02/1901).
Tjalken waren vrachtschepen onder zeil of werden getrokken langs de jaagpaden.
Ze vervoerden de meest uiteenlopende vrachten zoals stenen, zand, bloembollen, mest.........
Toen de tweede Wereldoorlog uitbrak, maakte het schip geschiedenis.
Het voer met vluchtelingen de Noordzee over.
Dit was een hachelijke onderneming, want de zee lag bezaaid met mijnen en overal lag de vijand op de loer.
Vele dergelijke ondernemingen mislukten, maar de Eben Haëzer slaagde erin Engeland te bereiken.
Alle schepen die deze oversteek waagden kregen van de toenmalige Nederlandse koningin in ballingschap "Juliana" een officiële erkenning.
In 1942 kreeg de Tjalk een medaille in de vorm van een naamsverandering, namelijk "Uit Nood gedreven".

In de meetbrieven van 1945 wordt het schip in Rotterdam onder deze nieuwe naam geregistreerd.

Met de komst van grotere vrachtschepen verloren de Tjalken in de na-oorlogse jaren hun functie.
Tonnenmaten van rivierschepen werden steeds groter en de 40-tons-tjalken verloren steeds meer terrein.
Rond 1960 kreeg het schip een nieuwe bestemming.
Het vrachtruim werd omgebouwd tot leefruimte.
De Tjalk werd aldus een passagiersschip met een rijk verleden.
Alle eigenaars hebben ernaar gestreefd om het schip zo origineel mogelijk verder te laten varen.

 

foto
 
    Copyright Trossenlos 2012 © | Site created by KAPA 0476/ 270 215